• Utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp

  Utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp

 • RedMic har konstaterat att organiska miljöföroreningar släpps ut i betydande kvantiteter från små avlopp till bäckar och åar

  RedMic har konstaterat att organiska miljöföroreningar släpps ut i betydande kvantiteter från små avlopp till bäckar och åar

 • Perfluorerade ämnen renas bättre i minireningsverk än i markbäddar och konventionella reningsverk

  Perfluorerade ämnen renas bättre i minireningsverk än i markbäddar och konventionella reningsverk

 • RedMic har följt ämnen som släpps ut från små avlopp och identifierat dem i vatten som används till dricksvatten men också i fisk

  RedMic har följt ämnen som släpps ut från små avlopp och identifierat dem i vatten som används till dricksvatten men också i fisk

 • RedMic visar att väl fungerande markbäddar uppvisar liknande reningskapacitet som kommunala reningsverk

  RedMic visar att väl fungerande markbäddar uppvisar liknande reningskapacitet som kommunala reningsverk

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Projektet RedMic är inriktat mot att utveckla tekniker och strategier för att minska utsläppen av miljöföroreningar från enskilda avlopp.
  De övergripande målen är att
  ;
  1. identifiera och kvantifiera utsläppen av miljöföroreningar från enskilda avlopp,
  2. utveckla och utvärdera nya innovativa reningstekniker,
  3. identifiera viktiga källor av miljöföroreningar i privata hushåll
  4. ta fram en effektiv strategi för minskning av diffusa utsläpp från privata hushåll.


  Read More
 • RedMic vill samverka med svenska intressenter som myndigheter, tillverkare av enskilda avlopp och intresseorganisationer. Referensgruppen består av deltagare från myndigheter som KEMI, SCB, SGU, Naturvårdsverket och HAV men också organisationer som Villaägarna och Avloppsguiden. Referensgruppen syftar till att främja samverkan mellan forskare, myndigheter och övriga resultatanvändare för att öka forskningens samhällsnytta. Gruppen kommer att träffas minst en gång om året för att dela information och erfarenheter, och kommer även att ordna bredare möten för att involvera fler relevanta resultatanvändare i samhället.
  Read More
 • RedMic aims at identifying critical organic micropollutants pollutants (MPs) emitted from on-site sewage treatment facilities (OSSFs) and provide new science based reduction tools and reduction strategies.
  Nearly 700 000 private households in Sweden are not connected to any central wastewater treatment plants and emissions of organic MPs from OSSFs are in large unknown.
  RedMic hypothesize that OSSFs provide a large share of overall diffuse emissions of MPs to surface and ground waters.


  Read More