Utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp

DSC 0003
Forskningsprojektet RedMic har som övergripande mål att identifiera och kvantifiera utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp och att utveckla och utvärdera nya reningstekniker. I projektet ingår också att identifiera viktiga källor till miljöföroreningar i privata hushåll och att ta fram en effektiv strategi för att minska diffusa utsläpp från hushållen. RedMic är ett samarbete mellan Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala universitet. Projektet har finansierats av Formas under 2013–2017.
pdfLadda ned PDF698.61 KB

Read more: Utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp

RedMic har konstaterat att organiska miljöföroreningar släpps ut i betydande kvantiteter från små avlopp till bäckar och åar

RedMic har konstaterat att organiska miljofororeningar slapps ut i betydande kvantiteter fran sma avlopp till backar och aa

Perfluorerade ämnen renas bättre i minireningsverk än i markbäddar och konventionella reningsverk

Perfluorerade ämnen renas bättre i minireningsverk än i markbäddar och konventionella reningsverk. (Gros et al 2017)

pdfPerfluorerade.pdf349.25 KB

RedMic har följt ämnen som släpps ut från små avlopp och identifierat dem i vatten som används till dricksvatten men också i fisk

RedMic har följt ämnen som släpps ut från små avlopp och identifierat dem i vatten som används till dricksvatten men också i fisk.

pdfBlum_Fate_STOTEN_2017.pdf2.14 MB

RedMic visar att väl fungerande markbäddar uppvisar liknande reningskapacitet som kommunala reningsverk

RedMic visar att väl fungerande markbäddar uppvisar liknande reningskapacitet som kommunala reningsverk med två undantag som visade signifikant bättre reduktion i markbäddar.

pdfBlum_OSSF_screening_2017.pdf1.07 MB