Utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp

DSC 0003
Forskningsprojektet RedMic har som övergripande mål att identifiera och kvantifiera utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp och att utveckla och utvärdera nya reningstekniker. I projektet ingår också att identifiera viktiga källor till miljöföroreningar i privata hushåll och att ta fram en effektiv strategi för att minska diffusa utsläpp från hushållen. RedMic är ett samarbete mellan Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala universitet. Projektet har finansierats av Formas under 2013–2017.
pdfLadda ned PDF698.61 KB

Read more: Utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp

Videor från mötet - Emissioner av miljöföroreningar från små avlopp

pdfKommentarer_och_synpunkter_från_deltagarna_på_slutkonferensen_for_RedMic.pdf35.28 KB
Forskningsprojektet RedMic ”Nya strategier för att minska diffusa utsläpp av miljöföroreningar från enskilda avlopp” har finansierats av Formas under åren 2013 till 2017. Projektet är ett samarbete mellan Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala universitet och tar ett samlat grepp om problemställningen från beskrivning av utsläpp från små avlopp, tekniska lösningar och lagstiftning till vår inställning till problemet. Vi bjuder nu in till en slutkonferens och ser fram emot ett möte med livliga diskussioner och framåtblickar och vänder oss till alla er som är intresserade av små avlopp och miljöföroreningar.

20171206 Umeå Universitet - Inledning och beskrivning av projektet from Patrik Andersson on Vimeo.

 

20171206 Umeå Universitet - Vilka miljöföroreningar hittar vi i vatten från små avlopp from Patrik Andersson on Vimeo.

 

20171206 Umeå Universitet - Läkemedel, PFAS och andra oönskade ämnen i små avlopp och deras recipienter from Patrik Andersson on Vimeo.

 

20171206 Umeå Universitet - Hur tänker tillsynsmyndigheterna och hushåll som har små avlopp from Patrik Andersson on Vimeo.

 

20171206 Umeå Universitet - Recureras utsläppen av miljöföroreningar i befintliga system eller behövs det extra åtgärder from Patrik Andersson on Vimeo.

 

20171206 Umeå Universitet - Resultat från projektet BONUS OPTITREAT Optimization of small wastewater from Patrik Andersson on Vimeo.

 

20171206 Umeå Universitet - Läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner from Patrik Andersson on Vimeo.

 

20171206 Umeå Universitet - Hållbarhetsbedömning av lösningar för att reducera miljöföroreningar from Patrik Andersson on Vimeo.

 

20171206 Umeå Universitet - Vad har RedMic gjort och vad är kvar att göra from Patrik Andersson on Vimeo.

 

20171206 Umeå Universitet - Slutdiskussion med publik och panel from Patrik Andersson on Vimeo.

 

20171206 Umeå Universitet - Avslutning from Patrik Andersson on Vimeo.

 

RedMic har konstaterat att organiska miljöföroreningar släpps ut i betydande kvantiteter från små avlopp till bäckar och åar

RedMic har konstaterat att organiska miljofororeningar slapps ut i betydande kvantiteter fran sma avlopp till backar och aa

Perfluorerade ämnen renas bättre i minireningsverk än i markbäddar och konventionella reningsverk

Perfluorerade ämnen renas bättre i minireningsverk än i markbäddar och konventionella reningsverk. (Gros et al 2017)

pdfPerfluorerade.pdf349.25 KB

RedMic har följt ämnen som släpps ut från små avlopp och identifierat dem i vatten som används till dricksvatten men också i fisk

RedMic har följt ämnen som släpps ut från små avlopp och identifierat dem i vatten som används till dricksvatten men också i fisk.

pdfBlum_Fate_STOTEN_2017.pdf2.14 MB