Kick-off av projektet med studiebesök av enskilda avlopp

Kick-off av projektet med studiebesök av enskilda avlopp den 17 till 18 oktober på Olofsfors Bruk vid Nordmaling, Västerbotten.