RedMic visar att väl fungerande markbäddar uppvisar liknande reningskapacitet som kommunala reningsverk

RedMic visar att väl fungerande markbäddar uppvisar liknande reningskapacitet som kommunala reningsverk med två undantag som visade signifikant bättre reduktion i markbäddar.

pdfBlum_OSSF_screening_2017.pdf1.07 MB