RedMic har följt ämnen som släpps ut från små avlopp och identifierat dem i vatten som används till dricksvatten men också i fisk

RedMic har följt ämnen som släpps ut från små avlopp och identifierat dem i vatten som används till dricksvatten men också i fisk.

pdfBlum_Fate_STOTEN_2017.pdf2.14 MB