Perfluorerade ämnen renas bättre i minireningsverk än i markbäddar och konventionella reningsverk

Perfluorerade ämnen renas bättre i minireningsverk än i markbäddar och konventionella reningsverk. (Gros et al 2017)

pdfPerfluorerade.pdf349.25 KB