RedMic har konstaterat att organiska miljöföroreningar släpps ut i betydande kvantiteter från små avlopp till bäckar och åar

RedMic har konstaterat att organiska miljofororeningar slapps ut i betydande kvantiteter fran sma avlopp till backar och aa