Videor från mötet - Emissioner av miljöföroreningar från små avlopp

pdfKommentarer_och_synpunkter_från_deltagarna_på_slutkonferensen_for_RedMic.pdf35.28 KB
Forskningsprojektet RedMic ”Nya strategier för att minska diffusa utsläpp av miljöföroreningar från enskilda avlopp” har finansierats av Formas under åren 2013 till 2017. Projektet är ett samarbete mellan Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala universitet och tar ett samlat grepp om problemställningen från beskrivning av utsläpp från små avlopp, tekniska lösningar och lagstiftning till vår inställning till problemet. Vi bjuder nu in till en slutkonferens och ser fram emot ett möte med livliga diskussioner och framåtblickar och vänder oss till alla er som är intresserade av små avlopp och miljöföroreningar.

20171206 Umeå Universitet - Inledning och beskrivning av projektet from Patrik Andersson on Vimeo.

 

20171206 Umeå Universitet - Vilka miljöföroreningar hittar vi i vatten från små avlopp from Patrik Andersson on Vimeo.

 

20171206 Umeå Universitet - Läkemedel, PFAS och andra oönskade ämnen i små avlopp och deras recipienter from Patrik Andersson on Vimeo.

 

20171206 Umeå Universitet - Hur tänker tillsynsmyndigheterna och hushåll som har små avlopp from Patrik Andersson on Vimeo.

 

20171206 Umeå Universitet - Recureras utsläppen av miljöföroreningar i befintliga system eller behövs det extra åtgärder from Patrik Andersson on Vimeo.

 

20171206 Umeå Universitet - Resultat från projektet BONUS OPTITREAT Optimization of small wastewater from Patrik Andersson on Vimeo.

 

20171206 Umeå Universitet - Läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner from Patrik Andersson on Vimeo.

 

20171206 Umeå Universitet - Hållbarhetsbedömning av lösningar för att reducera miljöföroreningar from Patrik Andersson on Vimeo.

 

20171206 Umeå Universitet - Vad har RedMic gjort och vad är kvar att göra from Patrik Andersson on Vimeo.

 

20171206 Umeå Universitet - Slutdiskussion med publik och panel from Patrik Andersson on Vimeo.

 

20171206 Umeå Universitet - Avslutning from Patrik Andersson on Vimeo.