På Svenska

back 0081Vad är RedMic?

Projektet RedMic är inriktat mot att utveckla tekniker och strategier för att minska utsläppen av miljöföroreningar från enskilda avlopp.

De övergripande målen är att ;
  1. identifiera och kvantifiera utsläppen av MF från enskilda avlopp,
  2. utveckla och utvärdera nya innovativa reningstekniker,
  3. identifiera viktiga källor av miljöföroreningar i privata hushåll
  4. ta fram en effektiv strategi för minskning av diffusa utsläpp från privata hushåll.

Utsläppen från de 700 000 hushåll i Sverige som är anslutna till enskilda avlopp är i stort sett okända. RedMic kommer att söka efter miljöföroreningar i avloppsvatten med såväl förutsättningslös som riktad kemisk analys. Den kemiska metodiken kompletteras med modellstudier av stabilitet och biologiska effekter av miljöföroreningar nedströms reningsverk.

Reningstekniker kommer att studeras i en fullskalig forskningsanläggning med utvalda kemikalier, där typiska förhållanden i enskilda avlopp kan simuleras. Viktiga källor i hushåll kommer att spåras med emissionsmodellering samt förbrukningsdata för t.ex. hushållskemikalier, läkemedel och hygienartiklar.

I projektets slutskede skall data på halter av miljöföroreningar från enskilda avlopp, dess miljöegenskaper, källspårning och nya reningstekniker att kombineras i en systemanalys med riskuppfattningsstudier och en värdering av regulatoriska alternativ. Detta skall resultera i rekommendationer till myndigheter, skapa möjligheter för utveckling av nya produkter och tjänster samt strategier för minskning av miljöföroreningar utsläpp från enskilda avlopp.

pdfLadda ned broshyr (engelska)1.28 MB

Referensgrupp

RedMic vill samverka med svenska intressenter som myndigheter, tillverkare av enskilda avlopp och intresseorganisationer.
Referensgruppen består av deltagare från myndigheter som KEMI, SCB, SGU, Naturvårdsverket och HAV men också organisationer som Villaägarna och Avloppsguiden.
Referensgruppen syftar till att främja samverkan mellan forskare, myndigheter och övriga resultatanvändare för att öka forskningens samhällsnytta.
Gruppen kommer att träffas minst en gång om året för att dela information och erfarenheter, och kommer även att ordna bredare möten för att involvera fler relevanta resultatanvändare i samhället.