Om RedMic

RedMic

A baseline Gridsome starter to get you going with Bulma.

Projektet RedMic är inriktat mot att utveckla tekniker och strategier för att minska utsläppen av miljöföroreningar från enskilda avlopp. De övergripande målen är att

1. identifiera och kvantifiera utsläppen av miljöföroreningar från enskilda avlopp.
2. utveckla och utvärdera nya innovativa reningstekniker.
3. identifiera viktiga källor av miljöföroreningar i privata hushåll.
4. ta fram en effektiv strategi för minskning av diffusa utsläpp från privata hushåll.