Välkommna till RedMic

Cover image
Neuropati i Fötterna

Neuropati i fötterna är en medicinsk störning som kan få betydande inverkan på ens liv. Det är kännetecknat av skador på nerverna i fötterna och kan orsaka smärta och andra problem. Denna artikel kommer att utforska orsakerna, symtomen och behandlingsalternativen för neuropati i fötterna.

Postad 7/11 -2023. 1 minuts läsning.
Cover image
Utsläppen från 700 000 hushåll

Utsläppen från de 700 000 hushåll i Sverige som är anslutna till enskilda avlopp är i stort sett okända....

Postad 23/11 -2022. 1 minuts läsning.
Cover image
Redmic har konstaterat att organiska miljöföroreningar släpps ut i betydande kvantiteter från små avlopp till bäeckar och åar

Som ni vet har RedMic har som övergripande mål att identifiera och kvantifiera utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp och att utveckla och utvärdera nya reningstekniker.

Postad 26/10 -2021. 1 minuts läsning.
Cover image
Gamenight igen

Då gick ännu en spelkväll av stapeln, denna gång med betydligt 'tyngre' spel

Postad 22/9 -2020. 1 minuts läsning.
Cover image
Research

RedMic syftar till att identifiera kritiska organiska mikroföroreningar föroreningar (MP) som släpps ut från reningsanläggningar på plats (OSSF) och tillhandahålla nya vetenskapliga baserade reduktionsverktyg och reduktionsstrategier. Nästan 700 000 privata hushåll i Sverige är inte anslutna till några centrala avloppsreningsverk och utsläpp av organiska parlamentsledamöter från OSSF är i stort okänt. RedMic antar att OSSF: er ger en stor andel av de totala diffusa utsläppen av parlamentsledamöter till yt- och grundvatten.

Postad 7/10 -2019. 2 minuters läsning.
Cover image
Sammanfattning på Svenska

Projektet RedMic är inriktat mot att utveckla tekniker och strategier för att minska utsläppen av miljöföroreningar från enskilda avlopp. De övergripande målen är att...

Postad 7/5 -2019. 1 minuts läsning.
Cover image
Referensgrupp

RedMic vill samverka med svenska intressenter som myndigheter, tillverkare av enskilda avlopp och intresseorganisationer. Referensgruppen består av deltagare från myndigheter som KEMI, SCB, SGU, Naturvårdsverket och HAV men också organisationer som Villaägarna och Avloppsguiden. Referensgruppen syftar till att främja samverkan mellan forskare, myndigheter och övriga resultatanvändare för att öka forskningens samhällsnytta. Gruppen kommer att träffas minst en gång om året för att dela information och erfarenheter, och kommer även att ordna bredare möten för att involvera fler relevanta resultatanvändare i samhället.

Postad 17/4 -2019. 1 minuts läsning.
Cover image
Gamenight med forskarna

Brädspel är alltid ett trevligt bryt mot vardagen och ofta en gedigen hjärngympa. Vi provade ett antal aktuella spel häromkvällen, och gissa om det var roligt!

Postad 20/3 -2019. 1 minuts läsning.
Cover image
WP1 Effluent karakterisering

Riktad och icke-riktad kemiska analys. Målanalysen kommer att fokuseras på större ledamöter från avloppsvatten, inkl. läkemedel, fluorerade kemikalier, potentiella hormonstörande medel och bekämpningsmedel. Analyserna kommer att utföras med hjälp av toppmodern GC- och LC-tid-of-flight-masspektrometri (ToF-MS) och LC / GC-MS-MS.

Postad 1/2 -2019. 1 minuts läsning.