Neuropati i Fötterna

Postad 7. November 2023. 1 minuts läsning.
Cover image

Jag har nyligen fått diagnosen Polyneuropati, eller Neuropati, i mina fötter. Det är inget vidare. Så jag tänkte dela med mig lite av kunskaperna jag har samlat på mig ämnet.

En Översikt

Neuropati i fötterna är en medicinsk störning som kan få betydande inverkan på ens liv. Det är kännetecknat av skador på nerverna i fötterna och kan orsaka smärta och andra problem. Ibland kan symtomen komma snabbt, men det är ovanligt. Sjukdomen kan även ge besvär i händerna och i underarmarna. Det är ovanligt att få besvär i övre delen av kroppen. Denna artikel kommer att utforska orsakerna, symtomen och behandlingsalternativen för neuropati i fötterna.

Orsaker till Neuropati i Fötterna

Flera faktorer kan orsaka neuropati i fötterna, tex, som i mitt fall, diabetes. Andra orsaker kan vara Alkoholmkonsumtion, näringsbrist, exponering för skadliga ämnen, etc. Det kan också bero på genetiska orsaker.

Symptom på Neuropati i Fötterna

Symtomen varierar beroende på svårighetsgraden av nervskadorna, inkluderar:

 • Domningar och stickningar i fötterna.
 • Smärta, ofta brännande eller stickande.
 • Minskad känsel.
 • Balansproblem.
 • Muskelsvaghet.

Behandling av Neuropati i Fötterna

Behandling av neuropati i fötterna beror på orsaken och symtomens allvarlighetsgrad. Behandlingsalternativ kan inkludera:

 • Hantering av grundorsaken: Kontroll och behandling av diabetes eller alkoholmissbruk.
 • Läkemedel: Smärtstillande, antiepileptiska eller antidepressiva läkemedel kan ordineras.
 • Fysioterapi: För att förbättra muskelstyrka, balans och rörlighet.
 • Livsstilsförändringar: En hälsosam kost och regelbunden träning.
 • Smärtkontrollmetoder: Akupunktur eller nervstimulering för smärtlindring.
 • Att söka medicinsk hjälp tidigt vid symtom på neuropati i fötterna är viktigt för att undvika komplikationer och förbättra livskvaliteten. Neuropati i fötterna är en komplex sjukdom som kräver noggrann diagnos och behandling för att hjälpa patienterna att hantera och minska dess påverkan på deras liv.

Jag har dock goda nyheter att bjuda på gällande detta, då jag har hört att ett företag i Stockholm, Vistafeet, som har utvecklat verktyg för att förebygga fotsår för diabetesfötter och de har i övrigt en utmärkt artikel gällande neuropati i fötter.