# forskning

Neuropati i Fötterna

Neuropati i fötterna är en medicinsk störning som kan få betydande inverkan på ens liv. Det är kännetecknat av skador på nerverna i fötterna och kan orsaka smärta och andra problem. Denna artikel kommer att utforska orsakerna, symtomen och behandlingsalternativen för neuropati i fötterna.

Postad 7. November 2023. 1 minuts läsning.
Utsläppen från 700 000 hushåll

Utsläppen från de 700 000 hushåll i Sverige som är anslutna till enskilda avlopp är i stort sett okända....

Postad 23. November 2022. 1 minuts läsning.
Gamenight igen

Då gick ännu en spelkväll av stapeln, denna gång med betydligt 'tyngre' spel

Postad 22. September 2020. 1 minuts läsning.
Research

RedMic syftar till att identifiera kritiska organiska mikroföroreningar föroreningar (MP) som släpps ut från reningsanläggningar på plats (OSSF) och tillhandahålla nya vetenskapliga baserade reduktionsverktyg och reduktionsstrategier. Nästan 700 000 privata hushåll i Sverige är inte anslutna till några centrala avloppsreningsverk och utsläpp av organiska parlamentsledamöter från OSSF är i stort okänt. RedMic antar att OSSF: er ger en stor andel av de totala diffusa utsläppen av parlamentsledamöter till yt- och grundvatten.

Postad 7. October 2019. 2 minuters läsning.
Sammanfattning på Svenska

Projektet RedMic är inriktat mot att utveckla tekniker och strategier för att minska utsläppen av miljöföroreningar från enskilda avlopp. De övergripande målen är att...

Postad 7. May 2019. 1 minuts läsning.
Gamenight med forskarna

Brädspel är alltid ett trevligt bryt mot vardagen och ofta en gedigen hjärngympa. Vi provade ett antal aktuella spel häromkvällen, och gissa om det var roligt!

Postad 20. March 2019. 1 minuts läsning.
WP1 Effluent karakterisering

Riktad och icke-riktad kemiska analys. Målanalysen kommer att fokuseras på större ledamöter från avloppsvatten, inkl. läkemedel, fluorerade kemikalier, potentiella hormonstörande medel och bekämpningsmedel. Analyserna kommer att utföras med hjälp av toppmodern GC- och LC-tid-of-flight-masspektrometri (ToF-MS) och LC / GC-MS-MS.

Postad 1. February 2019. 1 minuts läsning.