Sammanfattning på Svenska

Postad 7. May 2019. 1 minuts läsning.
Cover image

Projektet RedMic är inriktat mot att utveckla tekniker och strategier för att minska utsläppen av miljöföroreningar från enskilda avlopp. De övergripande målen är att; 1. identifiera och kvantifiera utsläppen av MF från enskilda avlopp, 2. utveckla och utvärdera nya innovativa reningstekniker, 3. identifiera viktiga källor av miljöföroreningar i privata hushåll 4. ta fram en effektiv strategi för minskning av diffusa utsläpp från privata hushåll. Utsläppen från de 700 000 hushåll i Sverige som är anslutna till enskilda avlopp är i stort sett okända. RedMic kommer att söka efter miljöföroreningar i avloppsvatten med såväl förutsättningslös som riktad kemisk analys. Den kemiska metodiken kompletteras med modellstudier av stabilitet och biologiska effekter av miljöföroreningar nedströms reningsverk.
Reningstekniker kommer att studeras i en fullskalig forskningsanläggning med utvalda kemikalier, där typiska förhållanden i enskilda avlopp kan simuleras. Viktiga källor i hushåll kommer att spåras med emissionsmodellering samt förbrukningsdata för t.ex. hushållskemikalier, läkemedel och hygienartiklar.
I projektets slutskede skall data på halter av miljöföroreningar från enskilda avlopp, dess miljöegenskaper, källspårning och nya reningstekniker att kombineras i en systemanalys med riskuppfattningsstudier och en värdering av regulatoriska alternativ. Detta skall resultera i rekommendationer till myndigheter, skapa möjligheter för utveckling av nya produkter och tjänster samt strategier för minskning av miljöföroreningar utsläpp från enskilda avlopp.