# avlopp

Utsläppen från 700 000 hushåll

Utsläppen från de 700 000 hushåll i Sverige som är anslutna till enskilda avlopp är i stort sett okända....

Postad 23. November 2022. 1 minuts läsning.
Redmic har konstaterat att organiska miljöföroreningar släpps ut i betydande kvantiteter från små avlopp till bäeckar och åar

Som ni vet har RedMic har som övergripande mål att identifiera och kvantifiera utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp och att utveckla och utvärdera nya reningstekniker.

Postad 26. October 2021. 1 minuts läsning.
Research

RedMic syftar till att identifiera kritiska organiska mikroföroreningar föroreningar (MP) som släpps ut från reningsanläggningar på plats (OSSF) och tillhandahålla nya vetenskapliga baserade reduktionsverktyg och reduktionsstrategier. Nästan 700 000 privata hushåll i Sverige är inte anslutna till några centrala avloppsreningsverk och utsläpp av organiska parlamentsledamöter från OSSF är i stort okänt. RedMic antar att OSSF: er ger en stor andel av de totala diffusa utsläppen av parlamentsledamöter till yt- och grundvatten.

Postad 7. October 2019. 2 minuters läsning.
Sammanfattning på Svenska

Projektet RedMic är inriktat mot att utveckla tekniker och strategier för att minska utsläppen av miljöföroreningar från enskilda avlopp. De övergripande målen är att...

Postad 7. May 2019. 1 minuts läsning.
Referensgrupp

RedMic vill samverka med svenska intressenter som myndigheter, tillverkare av enskilda avlopp och intresseorganisationer. Referensgruppen består av deltagare från myndigheter som KEMI, SCB, SGU, Naturvårdsverket och HAV men också organisationer som Villaägarna och Avloppsguiden. Referensgruppen syftar till att främja samverkan mellan forskare, myndigheter och övriga resultatanvändare för att öka forskningens samhällsnytta. Gruppen kommer att träffas minst en gång om året för att dela information och erfarenheter, och kommer även att ordna bredare möten för att involvera fler relevanta resultatanvändare i samhället.

Postad 17. April 2019. 1 minuts läsning.
WP1 Effluent karakterisering

Riktad och icke-riktad kemiska analys. Målanalysen kommer att fokuseras på större ledamöter från avloppsvatten, inkl. läkemedel, fluorerade kemikalier, potentiella hormonstörande medel och bekämpningsmedel. Analyserna kommer att utföras med hjälp av toppmodern GC- och LC-tid-of-flight-masspektrometri (ToF-MS) och LC / GC-MS-MS.

Postad 1. February 2019. 1 minuts läsning.