Utsläppen från 700 000 hushåll

Postad 23. November 2022. 1 minuts läsning.
Cover image

Som RedMic tidigare informerat är utsläppen från de 700 000 hushåll i Sverige som är anslutna till enskilda avlopp i princip okända.

För att åtgärda detta kommer RedMic att söka efter miljöföroreningar i avloppsvatten med såväl förutsättningslös som riktad kemisk analys, som vi informerat om i tidigare poster. Givetvis ska den kemiska biten ordnas med bättre modellstudier av stabilitet och klaragöra de biologiska effekterna av miljöföroreningar runt reningsverk.

Reningstekniker kommer att nog undersökas i våran forskningsanläggning med utvalda kemikalier, där typiska förhållanden i enskilda avlopp kan simuleras. Viktiga typer av utsläpp kommer att kartläggas, som förbrukningsdata för bland annat hushållskemikalier, läkemedel och hygienartiklar. Även byggsektorn undersöks, som tex resultate av olika målarfärger som diverse målerier släpper ut. Här har RedMic ett utmärkt sammarbete med målarna Målare malmö, men även med andra företag inom måleribranchen som Caparol.

Till sist är givetvis tanken att detta ska mynna ut i nyttig data som kan hjälpa oss förståenskilda avlopp, dess miljöegenskaper, dess källspårning och hjälpa oss hitta vägar till nya tekniker för att rena avsloppsvatten, som i sin tur ska skall leda till rekommendationer till myndigheter, skapa möjligheter för utveckling av nya produkter och tjänster samt strategier för minskning av miljöföroreningar utsläpp från enskilda avlopp.