WP1 Effluent karakterisering

Postad 1. February 2019. 1 minuts läsning.
Cover image

Riktad och icke-riktad kemiska analys

Deltagande forskare: Peter Högberg (ledare), Stockholms universitet, Johan Grönberg, Göteborgs universitet, Karin Winblad, lokal gamer. WP1 syftar till att identifiera potentiella mikroföroreningar (MP) som frisätts från OSSF med användning av en icke-målscreeningsmetod kombinerad med en målanalys med flera rester.
Målanalysen kommer att fokuseras på större ledamöter från avloppsvatten, inkl. läkemedel, fluorerade kemikalier, potentiella hormonstörande medel och bekämpningsmedel. Analyserna kommer att utföras med hjälp av toppmodern GC- och LC-tid-of-flight-masspektrometri (ToF-MS) och LC / GC-MS-MS.